Winstdeling

Wat is winst?

Veel manieren van winstdeling zijn ontstaan in de jaren '70 van de vorige eeuw. Verzekeringsmaatschappijen wilden klanten laten delen in de rente die ze kregen op hun beleggingen.

Bij het afsluiten van je verzekering is de premie berekend met een bepaalde rente, bijvoorbeeld 3 of 4%. Als wij de premie of koopsom met een lagere rente hadden berekend, dan was de premie of koopsom hoger geweest. Met de lagere premie heb je al rente ontvangen. Deze rente is gegarandeerd. Je hebt hier altijd recht op, ook als wij geen winst maken. Als in een jaar de renteopbrengst nog hoger is, dan kun je meedelen in de winst.

Historie

Het is mogelijk dat je je verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij dan Reaal hebt afgesloten. Wij zijn een verzekeringsmaatschappij die is ontstaan uit fusies met andere verzekeraars. Bij het bepalen van de hoogte van eventuele winst, hebben we dan ook te maken met veel verschillende afspraken en voor­waarden uit het verleden. 

Hoogte winst op dit moment

Winst ontstaat als de renteopbrengst die de verzekeringsmaatschappij ontvangt, hoger is dan de rente die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft, omdat deze al in de premie of koopsom is verwerkt. In de periode dat veel winstdelende verzekeringen werden gesloten was de renteopbrengst veel hoger dan de renteopbrengst nu is. De verwachting was destijds dat de renteopbrengst in de toekomst ook hoog zou zijn. Op dit moment is de renteopbrengst echter heel laag. Lager zelfs dan de benodigde rente van 3 of 4%. De meeste verzekeringen krijgen er op dit moment dan ook geen winst meer bij.

Voorbeeldbe­rekeningen worden niet gehaald

Bij het afsluiten van een verzekering zijn vaak voorbeeldbe­rekeningen gemaakt van het verzekerde bedrag verhoogd met winst­bedragen op de einddatum. Is dit voor jouw verzekering ook gebeurd? Mogelijk worden deze voorbeeldbe­rekeningen niet gehaald. Kun je daardoor op de einddatum niet je volledige hypotheek aflossen of dreigt er een tekort aan financiële middelen voor je oude dag? Vraag aan je financieel adviseur om advies.

Over­rentewinstdeling

Een manier die bedacht is om winst te verdelen is over­rentewinstdeling. Bij over­rentewinstdeling gaan wij uit van de rente die in je voor­waarden staat. Een instantie buiten Reaal, bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars, stelt het percentage van deze rente vast. In de voor­waarden staat wat we met het rente­percentage doen om de winstdeling voor je verzekering te berekenen. Levert de instantie geen percentages meer voor de rente van je verzekering? Dan gebruiken wij een andere rente die hiermee het beste te vergelijken is.

Hoe berekenen we het winst­bedrag?

Met de spaarpremie die je betaalt of betaald hebt, bouw je een waarde op in je verzekering. Nadat is vastgesteld welk percentage aan winst is gemaakt, wordt dit percentage met deze waarde vermenigvuldigd . Dit doen we elk jaar. Met dit bedrag berekenen wij je winst.

Wat doen wij met je winst?

Met de winst wordt het bedrag op je winstspaar­rekening verhoogd. Wij keren de winst niet apart uit. Je winstspaar­rekening gedraagt zich net zo als een spaar­rekening. De winst wordt er als bedrag opgezet en na een jaar wordt dit bedrag verhoogd met rente. In een volgend jaar kan er telkens een bedrag aan winst worden toegevoegd. Ieder jaar wordt over het totale bedrag op de winstspaar­rekening rente vergoed. Het bedrag op de winstspaar­rekening wordt op de einddatum van de verzekering uitgekeerd. Als je zelf de verzekering stopt (afkoopt) wordt 90% van het bedrag dat dan op de winstspaar­rekening staat uitgekeerd.