Winstdeling

Wat is winst?

Veel manieren van winstdeling zijn ontstaan in de jaren '70 van de vorige eeuw. Verzekeringsmaatschappijen wilden klanten laten delen in de rente die ze kregen op hun beleggingen.

Bij het afsluiten van je verzekering is de premie berekend met een bepaalde rente, bijvoorbeeld 3 of 4%. Als wij de premie of koopsom met een lagere rente hadden berekend, dan was de premie of koopsom hoger geweest. Met de lagere premie heb je al rente ontvangen. Deze rente is gegarandeerd. Je hebt hier altijd recht op, ook als wij geen winst maken. Als in een jaar de renteopbrengst nog hoger is, dan kun je meedelen in de winst.

Historie

Het is mogelijk dat je je verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij dan Reaal hebt afgesloten. Wij zijn een verzekeringsmaatschappij die is ontstaan uit fusies met andere verzekeraars. Bij het bepalen van de hoogte van eventuele winst, hebben we dan ook te maken met veel verschillende afspraken en voor­waarden uit het verleden. 

Hoogte winst op dit moment

Winst ontstaat als de renteopbrengst die de verzekeringsmaatschappij ontvangt, hoger is dan de rente die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft, omdat deze al in de premie of koopsom is verwerkt. In de periode dat veel winstdelende verzekeringen werden gesloten was de renteopbrengst veel hoger dan de renteopbrengst nu is. De verwachting was destijds dat de renteopbrengst in de toekomst ook hoog zou zijn. Op dit moment is de renteopbrengst echter heel laag. Lager zelfs dan de benodigde rente van 3 of 4%. De meeste verzekeringen krijgen er op dit moment dan ook geen winst meer bij.

Voorbeeldbe­rekeningen worden niet gehaald

Bij het afsluiten van een verzekering zijn vaak voorbeeldbe­rekeningen gemaakt van het verzekerde bedrag verhoogd met winst­bedragen op de einddatum. Is dit voor jouw verzekering ook gebeurd? Mogelijk worden deze voorbeeldbe­rekeningen niet gehaald. Kun je daardoor op de einddatum niet je volledige hypotheek aflossen of dreigt er een tekort aan financiële middelen voor je oude dag? Vraag aan je financieel adviseur om advies.

Maatschappijwinstdeling

Een manier die in de jaren '70 bedacht is om winst te verdelen, is maatschappijwinstdeling. Bij maatschappijwinstdeling bepaalt de verzekeringsmaatschappij welk deel van de winst aan de mensen met een verzekering wordt gegeven.

Niet alle verzekeringen hebben recht op winstdeling

Dat geldt bijvoorbeeld voor spaarhypotheken, want daarvoor vergoeden wij dezelfde rente als de klant voor zijn hypotheek betaalt. De rente die we voor deze verzekeringen betalen, is dus niet beschikbaar voor maatschappijwinstdeling. Datzelfde geldt bij beleggings­verzekeringen. Daar krijgt de klant van de beleggings­verzekering de opbrengst uit beleggingen. Deze opbrengst is niet meer beschikbaar voor maatschappijwinstdeling.

Hoe gaat Reaal om met maatschappijwinstdeling?

Reaal belegt de premies in een pakket met beleggingen met een laag risico, bijvoorbeeld obligaties en staatsleningen. De renteopbrengst van dit pakket met beleggingen is de basis voor maatschappijwinstdeling.

Sterftewinst

Je verzekering heeft ook recht op sterftewinst. Als Reaal met de groep verzekeringen waar je verzekering bij hoort sterftewinst maakt, dan krijg je daar een stukje van. Het winst­percentage door de rentewinst wordt dan verhoogd met een percentage aan sterftewinst.

Wat is sterftewinst?

Reaal maakt winst als wij minder moeten uitkeren bij overlijden dan we hadden verwacht. Dit noemen we sterftewinst. Soms maken we ook verlies. Dit gebeurt bijvoorbeeld als mensen met een maandelijkse uitkering langer blijven leven dan verwacht.

Hoe berekenen we het winst­bedrag?

Met de spaarpremie die je betaalt of betaald hebt, bouw je een waarde op in je verzekering. Nadat is vastgesteld welk percentage aan winst is gemaakt, wordt dit percentage met deze waarde vermenigvuldigd . Dit doen we elk jaar. Met dit bedrag berekenen wij je winst.

Wat doen wij met je winst?

Met de winst wordt het bedrag op je winstspaar­rekening verhoogd. Wij keren de winst niet apart uit. Je winstspaar­rekening gedraagt zich net zo als een spaar­rekening. De winst wordt er als bedrag opgezet en na een jaar wordt dit bedrag verhoogd met rente. In een volgend jaar kan er telkens een bedrag aan winst worden toegevoegd. Ieder jaar wordt over het totale bedrag op de winstspaar­rekening rente vergoed. Het totale bedrag op de winstspaar­rekening wordt uitgekeerd zodra de verzekering stopt. Dit kan zijn op de einddatum van de verzekering of na het overlijden van de verzekerde, maar ook als je zelf de verzekering stopt.