Winstdeling

Wat is winst?

Veel manieren van winstdeling zijn ontstaan in de jaren '70 van de vorige eeuw. Verzekeringsmaatschappijen wilden klanten laten delen in de rente die ze kregen op hun beleggingen.

Bij het afsluiten van je verzekering is de premie berekend met een bepaalde rente, bijvoorbeeld 3 of 4%. Als wij de premie of koopsom met een lagere rente hadden berekend, dan was de premie of koopsom hoger geweest. Met de lagere premie heb je al rente ontvangen. Deze rente is gegarandeerd. Je hebt hier altijd recht op, ook als wij geen winst maken. Als in een jaar de renteopbrengst nog hoger is, dan kun je meedelen in de winst.

Historie

Het is mogelijk dat je je verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij dan Reaal hebt afgesloten. Wij zijn een verzekeringsmaatschappij die is ontstaan uit fusies met andere verzekeraars. Bij het bepalen van de hoogte van eventuele winst, hebben we dan ook te maken met veel verschillende afspraken en voor­waarden uit het verleden. 

Hoogte winst op dit moment

Winst ontstaat als de renteopbrengst die de verzekeringsmaatschappij ontvangt, hoger is dan de rente die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft, omdat deze al in de premie of koopsom is verwerkt. In de periode dat veel winstdelende verzekeringen werden gesloten was de renteopbrengst veel hoger dan de renteopbrengst nu is. De verwachting was destijds dat de renteopbrengst in de toekomst ook hoog zou zijn. Op dit moment is de renteopbrengst echter heel laag. Lager zelfs dan de benodigde rente van 3 of 4%. De meeste verzekeringen krijgen er op dit moment dan ook geen winst meer bij.

Voorbeeldbe­rekeningen worden niet gehaald

Bij het afsluiten van een verzekering zijn vaak voorbeeldbe­rekeningen gemaakt van het verzekerde bedrag verhoogd met winst­bedragen op de einddatum. Is dit voor jouw verzekering ook gebeurd? Mogelijk worden deze voorbeeldbe­rekeningen niet gehaald. Kun je daardoor op de einddatum niet je volledige hypotheek aflossen of dreigt er een tekort aan financiële middelen voor je oude dag? Vraag aan je financieel adviseur om advies.

Maatschappijwinstdeling

Een manier die in de jaren '70 bedacht is om winst te verdelen, is maatschappijwinstdeling. Bij maatschappijwinstdeling bepaalt de verzekeringsmaatschappij welk deel van de winst aan de mensen met een verzekering wordt gegeven.

Niet alle verzekeringen hebben recht op winstdeling

Dat geldt bijvoorbeeld voor spaarhypotheken, want daarvoor vergoeden wij dezelfde rente als de klant voor zijn hypotheek betaalt. De rente die we voor deze verzekeringen betalen, is dus niet beschikbaar voor maatschappijwinstdeling. Datzelfde geldt bij beleggings­verzekeringen. Daar krijgt de klant van de beleggings­verzekering de opbrengst uit beleggingen. Deze opbrengst is niet meer beschikbaar voor maatschappijwinstdeling.

Hoe gaat Reaal om met maatschappijwinstdeling?

Reaal belegt de premies in een pakket met beleggingen met een laag risico, bijvoorbeeld obligaties en staatsleningen. De renteopbrengst van dit pakket met beleggingen is de basis voor maatschappijwinstdeling.