Proteq en SRLEV zijn per 30 juni 2024 samengegaan. Reaal was al een handelsnaam van Proteq Levens­verzekeringen N.V. (Proteq) en van SRLEV N.V. (SRLEV). En beide verzekeraars behoorden al tot dezelfde Reaal organisatie. Door deze fusie bestaat Proteq niet meer en is SRLEV nu de nieuwe verzekeraar voor je uitvaart­verzekering(en). Dit heeft geen gevolgen voor je voor­waarden, premie en dekking. Alleen als je een verzekering met winstcode 116 hebt, is de grondslag van de winstdelings­regeling veranderd. De winstcode zie je op je jaarlijkse winst­overzicht. Met vragen over je uitvaart­verzekering kun je nog steeds te­recht bij Reaal.

Reaal, Proteq, SRLEV: hoe zit het precies?

Proteq was juridisch gezien de verzekeraar voor jouw uitvaart­verzekering: dat betekent dat Proteq alle rechten en plichten had. Deze zijn nu overgegaan naar SRLEV. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft hiervoor toestemming gegeven.

Reaal deed al sinds 2016 het beheer en de administratie van je verzekering en doet dit nog steeds. Je was er daarom al aan gewend dat je contact hebt met Reaal als het over jouw uitvaart­verzekering gaat. Door het samengaan zijn onze bedrijfsprocessen simpeler gemaakt en kunnen we je nog beter helpen.

Het samengaan en jouw uitvaart­verzekering

De dekking en voor­waarden van je uitvaart­verzekering zijn gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de premie. Heeft jouw uitvaart­verzekering een winstdelings­regeling? Dan kan het zijn dat die is veranderd. Lees dan verder onder het kopje ‘Wat is er veranderd aan de winstdelings­regeling?’

Wat is er veranderd aan de winstdelings­regeling?

Als je een winstdelende uitvaart­verzekering hebt, ontvang je jaarlijks een winst­overzicht. Daarin lees je of je recht op winst hebt en zo ja, hoeveel.

In de meeste gevallen is er niets veranderd in de winstdelings­regeling en daarmee ook niet in de hoogte van de winstdeling. Alleen als je een verzekering met winstcode 116 hebt, is de grondslag van de winstdelings­regeling nu anders. De winstcode vind je op je jaarlijkse winst­overzicht.

Per 30 juni 2024 is de jaarlijkse winstdeling voor deze verzekeringen afhankelijk van het beleggingsresultaat van SRLEV in plaats van Proteq. Het beleggingsresultaat van SRLEV is minimaal gelijk­waardig aan het beleggingsresultaat van Proteq. Net als de winstdelings­regeling bij Proteq heb je recht op winstdeling zodra het beleggings­rendement boven 3,75% uitkomt. Als onderdeel van de toestemming voor de overgang van de verzekeringen heeft DNB ook bekeken of de winstdelings­regeling gelijk­waardig is.

Hoe weet je of dit over jouw uitvaart­verzekering gaat?

Het gaat om jouw uitvaart­verzekering bij Reaal die je hebt afgesloten bij Proteq Levens­verzekeringen N.V. Het kan ook zijn dat je verzekering pas later overging naar Proteq, maar in het begin is afgesloten bij een van de onderstaande verzekeraars:

  • Hooge Huys Levens­verzekeringen N.V.
  • De Centrale Levens­verzekeringen N.V.
  • Reaal Levens­verzekering N.V.
  • Reaal Overlijdenszorg­verzekering N.V.

In al deze gevallen had Proteq nog de rechten en plichten van jouw verzekering. Op 30 juni 2024 zijn deze overgegaan naar SRLEV N.V.

Meer informatie

De manier waarop je met ons contact kunt zoeken is hetzelfde gebleven. Jouw verzekeringsgegevens bekijken of een wijziging doorgeven doe je eenvoudig op MijnReaal. Wil je liever advies? Neem dan contact op met jouw financieel adviseur. Voor algemene informatie over verzekeringen kijk je op reaal.nl. Hier vind je ook onze contactinformatie. Wij helpen je graag verder.

Log in op MijnReaal om jouw wijzigingen door te geven. Heb je nog geen toegang? Een account aanmaken doe je binnen een paar minuten.

 

Controleer je adres

Het is belangrijk dat wij jouw juiste contactgegevens hebben. Zo weet je zeker dat je alle belangrijke informatie over jouw verzekering ontvangt. Zoals informatie om straks de uitkering te kunnen ontvangen.

Geef een adreswijziging dus altijd aan ons door!

Nee, jouw polis­nummer is hetzelfde gebleven. Jouw verzekering werd al beheerd in de administratie van Reaal en dat is nog steeds zo.

Ja, dat kan. We noemen dit ook wel afkopen. Als je je verzekering afkoopt, ontvang je in één keer de afkoop­waarde van de verzekering. Daarna houdt de verzekering op te bestaan. Er kan dus later niet nog een uitkering volgen. Als je nu afkoopt, dan wordt een lager bedrag uitgekeerd dan de uitkering die bij overlijden van de verzekerde uitgekeerd wordt.

Wil je je verzekering beëindigen, log dan in op MijnReaal. Heb je nog geen toegang? Een account aanmaken doe je binnen een paar minuten.

Als je nog premie betaalt, dan werd deze automatisch afgeschreven door Proteq Levens­verzekeringen N.V. Vanaf 30 juni 2024 zie je het rekening­nummer van Reaal op jouw afschrift met incassant ID NL91ZZZ342974130000. Het rekening­nummer van Reaal is NL51 ABNA 0230 1083 77.

Reaal schrijft de premie voor jouw verzekering per premie­vervaldatum bij je af. De premie­vervaldatum is afhankelijk van de ingangsdatum van je verzekering en de afgesproken betaal­termijn. Je hoeft zelf niets te doen. Je ziet jouw polis­nummer in de omschrijving van de afschrijving.

Wil je niet dat Reaal de premie automatisch afschrijft? Dan kun je de premie ook via een digitale acceptgiro (AcceptEmail) betalen. Dit regel je eenvoudig zelf via MijnReaal. Onder het tabje ‘Betalingen’ kies je hier vervolgens voor ‘AcceptEmail aanvragen’.

Betaal je nog premie voor je verzekering? Er is niets veranderd aan het moment en de manier van afschrijven.

Als je een winstdelende uitvaart­verzekering hebt, ontvangt je jaarlijks een winst­overzicht voor jouw uitvaart­verzekering. Daarin lees je of je recht op winst hebt en zo ja, hoeveel.

Ja, de uitvaart­verzekeringen van Proteq zijn winstdelend gebleven. Alleen als je een verzekering met winstcode 116 hebt, is de grondslag gewijzigd van de winstdelings­regeling. De winstcode zie je op je jaarlijkse winst­overzicht.

De jaarlijkse winstdeling is nu afhankelijk van het beleggingsresultaat van SRLEV in plaats van Proteq. Het beleggingsresultaat van SRLEV is minimaal gelijk­waardig aan het beleggingsresultaat van Proteq.

  • Net als in de huidige winstdelings­regeling heb je recht op winstdeling zodra het beleggings­rendement boven 3,75% uitkomt.
  • De winstdelings­regeling is discretionair gebleven, dat wil zeggen dat het bestuur van de verzekeraar de bevoegdheid heeft om onder bepaalde omstandigheden niet tot winstdeling over te gaan in het betreffende jaar.
  • De winst die je tot aan het samengaan hebt opgebouwd is in elk geval gegarandeerd.

Als onderdeel van de toestemming heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ook gekeken of de winstdelings­regeling bij SRLEV gelijk­waardig is aan de Proteq winstdelings­regeling.