Wat is een kapitaaloverdracht?

Heb je in het verleden bij Reaal of een andere financiële instelling een lijf­rente­verzekering of kapitaal­verzekering afgesloten? En wil je deze polis oversluiten naar een verzekering bij Reaal of een andere financiële instelling? Dan is er sprake van kapitaaloverdracht.

Soepele overdracht van kapitaal door Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Om een overdracht van kapitaal vlekkeloos te laten verlopen hebben verzekeraars, banken en beleggings­instellingen afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Wie nemen er deel aan het PSK?

 • Leden van het Verbond van Verzekeraars
 • Leden van de Nederlandse Vereniging van Banken
 • Financiële instellingen die geen lid zijn maar op eigen verzoek deelnemen

Voor welke producten geldt het protocol?

 • Lijf­rentekapitaal (verzekeringen (alle regimes), spaar­rekeningen en beleggings­rechten)
 • Goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen (alle regimes), spaar­rekeningen en beleggings­rechten).
 • Overig stam­rechtkapitaal.
 • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de wettelijke regels van wettelijke waardeoverdracht.
 • Kapitaal­verzekeringen, inclusief Kapitaal­verzekeringen Eigen Woning.
 • Netto lijf­rente (box 3).
 • Toekomstige producten die sterk overeenkomen met de hierboven genoemde producten, nadat de Werkgroep PSK daartoe besloten heeft.

Hoe draag ik de waarde van mijn lijf­rente­verzekering over naar een andere maatschappij?

Met het formulier Lijf­rente doorstorten regel je eenvoudig zelf de overdracht van de waarde van je lijf­rente­verzekering naar een andere maatschappij of bank.

Aanvragen van een kapitaaloverdracht

De overnemende aanbieder heeft bepaalde gegevens van je nodig. Daarvoor is een aanvraag­formulier kapitaaloverdracht nodig. Vaak aangevuld met aanvullende gegevens en documenten, zoals een kopie van een identiteitsbewijs. Welke gegevens en documenten dit precies zijn, vind je in de informatie van je huidige aanbieder. Je financieel adviseur heeft van de meeste aanbieders die deelnemen aan het protocol ook een overzicht van deze gegevens.

Fiscale producten zijn niet vrij opneembaar. Daarom houden financiële instellingen rekening met juridische en fiscale spelregels. We voorkomen hiermee dat je belasting moet betalen over de kapitaaloverdracht. Geef daarom je overdracht zo nauwkeurig mogelijk door.

De overdracht van kapitaal tussen de twee financiële instellingen start pas als de aanvraag volledig is. De huidige aanbieder bepaalt of alle gegevens aanwezig zijn. Controleer daarom goed aan welke eisen de overdracht bij je huidige aanbieder moet voldoen.

Waar vind ik meer informatie over het PSK?

Het Verbond van Verzekeraars geeft op haar website uitgebreide informatie over het PSK.

De waarde van je Reaal verzekering overdragen naar een andere financiële instelling

Als je de waarde van een verzekering bij Reaal naar een andere financiële instelling (PSK deelnemer) wilt overdragen, hebben wij de volgende documenten nodig:

 • Ondertekend verzoek kapitaaloverdracht.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Deze gebruiken wij om de identiteit te controleren. Document­nummer, geldigheidsdatum, naam, geboortedatum en handtekening moeten goed zichtbaar zijn. De overige gegevens kunnen afgeschermd worden.
 • Bij tussentijdse beëindiging: een ondertekende waardeopgave*. *Wil je kapitaal overdragen en heeft je huidige verzekering nog niet de einddatum bereikt? Dan sturen we je na ontvangst van je verzoek om kapitaaloverdracht eerst een waardeopgave. Pas als je die ondertekend hebt teruggestuurd, kunnen we je verzoek verder uitvoeren. Wij nemen contact met je op als we nog aanvullende gegevens of documenten nodig hebben. Na ontvangst van alle benodigde documenten maken we de waarde over naar de financiële organisatie die je hebt opgegeven.