Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?

Jaaropgave

We versturen de jaaropgaven altijd aan het begin van het jaar. Kijk hier wat de verwachte ontvangstdatum is van jouw opgaaf.

Ik wil het bedrag dat Reaal inhoudt op mijn uitkering aanpassen. Hoe regel ik dit?

  • Je wilt dat Reaal minder inhoudt op je uitkering.
    Als je wilt dat Reaal minder geld inhoudt op je uitkering, moet je aan de Belastingdienst vragen of zij dit goed vindt. Als de Belastingdienst akkoord is, moet je ons de verklaring sturen waarin staat dat de Belastingdienst akkoord is.
  • Je wilt dat Reaal meer inhoudt op je uitkering.
    Stuur ons dan een brief. Zodra wij je brief hebben ontvangen, regelen wij dat we meer inhouden op je uitkering. Wij kunnen alleen meer inhouden op uitkeringen die je nog gaat ontvangen en niet op uitkeringen die je al ontvangen hebt.

Op mijn jaaropgaaf staat ‘loonheffingskorting ja/nee’. Wat betekent dit?

Loonheffingskorting is een korting op de belasting die je moet betalen. Deze korting geldt voor 1 werkgever of 1 uitkeringsinstantie tegelijk. Wordt bijvoorbeeld op je loon door je werkgever of op je AOW door de Sociale Verzekeringsbank de loonheffingskorting toegepast, dan mag dit niet meer bij Reaal op je (periodieke) uitkering.

Op mijn jaaropgaaf staat dat de loonheffingskorting wel/niet wordt toegepast, hoe wijzig ik dit?

Dit kun je wijzigen door het formulier 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' in te vullen en naar ons op te sturen. Dit formulier staat op de site van de Belastingdienst.

Wat betekent tabel GROEN?

De tabel GROEN betekent dat de zogenaamde groene tabel wordt toegepast. Dit houdt in dat de uitkering fiscaal gezien wordt als loon uit een vroegere dienstbetrekking. Een lijf­rente- en pensioen­uitkering vallen onder de groene tabel. Concreet betekent het dat er geen arbeidskorting wordt toegepast op de uitkering, omdat dat alleen mag worden toegepast op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zoals een arbeidsrelatie met een werkgever.