Je Spaarkas­verzekering bereikt op 31 december de einddatum. Dit betekent dat het opgebouwde bedrag wordt uitgekeerd. Wat moet je doen en waar moet je rekening mee houden?

Hoe wordt de opbrengst van het fonds verdeeld?

Met je Spaarkas­verzekering neem je deel in een fonds. In dit fonds wordt een bedrag opgebouwd. Als je verzekering straks op 31 december om 24.00 uur stopt, wordt de totale opbrengst van het fonds bepaald. Deze opbrengst wordt door Reaal verdeeld over alle deelnemers in dit fonds die dan nog leven.

Je ontvangt in ieder geval een basisbedrag. Hoe hoog dit bedrag is, staat op je polis en in MijnReaal bij je verzekerings­overzicht. Als alle deelnemers hun basis­bedrag hebben ontvangen, blijft er mogelijk nog een rest­bedrag van de fonds­waarde over. Hoeveel je daarvan nog extra ontvangt, hangt af van:

 • de startdatum van je deelname;
 • je leeftijd;
 • je basis­bedrag;
 • de betaal­termijn van de premiebetaling, dus of je per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalde.

Wanneer keert de Spaarkas­verzekering uit?

Wij keren vanaf 1 januari alvast het basis­bedrag uit. In mei wordt de definitieve verdeling bepaald. Hierna maken wij de rest van het bedrag over. Dit gebeurt in ieder geval voor 1 juni.

Wie krijgt de uitkering?

De begunstigde op de verzekering ontvangt de uitkering. Soms ben je dit zelf. Soms is dat iemand anders. Wie de begunstigde is, zie je in MijnReaal bij je verzekerings­overzicht of op je polis. Vaak staat er een rijtje begunstigden. De uitkering gaat altijd naar de eerste begunstigde. Is deze begunstigde overleden? Dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Is er geen begunstiging vermeld, dan geldt de standaardbegunstiging.

Bekijk of de begunstiging nog past bij jouw situatie. Zolang je verzekering nog niet de einddatum heeft bereikt, kun je de begunstiging aanpassen. Ga hiervoor in MijnReaal naar je verzekeringsgegevens, scrol naar de Begunstigden en kies voor Wijzigen. Je moet de wijziging vóór de einddatum van je verzekering bij ons aanvragen.

Wat hebben wij van je nodig?

Wij hebben de onderstaande documenten nodig. Lees ook de toelichting bij de verschillende documenten.

 • Formulier ‘Uitkering spaarkas­verzekering’

  Het formulier Uitkering spaarkasverzekering, volledig ingevuld en ondertekend door de verzekeringnemer(s) en de begunstigde.

 • Kopie bankafschrift

  Een kopie van een recent bankafschrift of een digitaal rekening­overzicht van de bank­rekening waarop de begunstigde de uitkering wil ontvangen. We gebruiken de datum, naam en het rekening­nummer. Bedragen en andere gevoelige informatie kun je onleesbaar maken.

 • Kopie identiteitsbewijs

  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de begunstigde. We controleren de handtekening en het burger­service­nummer (BSN). Stuur daarom de voor- én achterkant naar ons op.

 • Bewijs van in leven zijn

  De verzekerde kan het ‘Bewijs van in leven zijn’ bij zijn of haar eigen gemeente opvragen. Het bewijs moet zijn afgegeven ná de einddatum van de verzekering.

 • Identificatie

  Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van de begunstigde te controleren. Voordat wij het bedrag uitkeren, vragen wij daarom de begunstigde om zich online te identificeren. Dit gaat makkelijk en veilig via onze eigen website. De begunstigde ontvangt hiervoor een aparte e-mail met informatie en een persoonlijke link. Wij mogen het bedrag pas uitkeren als de identificatie volledig is afgerond.

Scan alle benodigde documenten in of maak een foto en stuur deze digitaal naar ons op via dit formulier. Na ontvangst van de documenten kijken wij of wij genoeg informatie hebben om het bedrag uit te keren. Sommige verzekeringen hebben namelijk bijzondere voor­waarden. Hierdoor kan het gebeuren dat we toch nog extra documenten nodig hebben. Dit laten we je dan zo snel mogelijk weten.

Fiscaal inwoner ander land

Je bent fiscaal inwoner als je belastingplichtig bent in een land. Iedereen is fiscaal inwoner van minimaal één land, maar je kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

Is de begunstigde (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland? Dan hebben wij ook het formulier Bepalen fiscaal inwonerschap (pdf) nodig. Dit formulier moet je eerst downloaden en uitprinten. Daarna stuur je het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de andere benodigde documenten (digitaal) naar ons op.