Je verzekering bereikt binnenkort de einddatum. Met je verzekering heb je een bedrag opgebouwd waarmee je je lening geheel of gedeeltelijk aflost. Wat moet je nu doen en waar moet je rekening mee houden?

Dit zijn je mogelijkheden

Je hebt je verzekering verbonden aan een lening (zoals een hypotheek of een krediet). Hiermee zijn de rechten uit de verzekering verpand aan de geldverstrekker. Dit betekent dat je geldverstrekker recht heeft op de uitkering. Lees hier wat we van je nodig hebben.

 • Formulier ‘Uitkering aan geldverstrekker’, ondertekend door de verzekeringnemer(s)

  Vul het formulier Uitkering aan geldverstrekker (pdf) in, print het uit en onderteken het.

 • Kopie identiteitsbewijs van de verzekeringnemer(s)

  We controleren de handtekening en het burger­service­nummer (BSN). Stuur daarom de voor- én achterkant van je identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) naar ons op.

 • Bevestiging van je geldverstrekker

  Om de uitkering over te kunnen maken, hebben wij een bevestiging en een aantal gegevens van je geldverstrekker nodig. Hiervoor kun je het formulier Verzoek toestemming geldverstrekker (pdf). Print het formulier uit, vul het in en stuur het naar je geldverstrekker via e-mail of post. Je geldverstrekker kan de gegevens ook rechtstreeks sturen naar ons e-mailadres: leven@reaal.nl.

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms vragen wij om een bewijs van in leven zijn van de verzekerde(n).

  Wanneer vragen wij om een ‘Bewijs van in leven zijn’?

  In je polis staat welk bedrag wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum in leven is en welk bedrag als de verzekerde vóór de einddatum overlijdt. Als de uitkering bij in leven zijn meer dan € 12.500 hoger is dan bij overlijden, vragen we om een ‘Bewijs van in leven zijn’. Dit is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat de verzekerde nog leeft.

  De verzekerde kan het ‘Bewijs van in leven zijn’ bij zijn of haar eigen gemeente opvragen. Het bewijs mag niet eerder dan 1 maand voor de einddatum van de verzekering zijn afgegeven.

Scan alle benodigde documenten in of maak foto’s en stuur deze digitaal naar ons op via dit formulier. Als we de documenten en de bevestiging hebben ontvangen, maken wij het vrijgekomen bedrag over naar je geldverstrekker. Blijft er na de aflossing van de lening nog geld over? Dan krijg je dit van je geldverstrekker terug.

Omdat je je verzekering hebt verbonden aan een lening (zoals een hypotheek of een krediet), heeft je geldverstrekker recht op de uitkering. Maar denk je erover om de lening op een andere manier af te lossen of heb je die al afgelost? Dan kan je je geldverstrekker toestemming vragen om de uitkering over te maken aan de begunstigde. Soms ben je dit zelf. Soms is dat iemand anders. Wie de begunstigde is, zie je in MijnReaal bij je verzekerings­overzicht of op je polis. Informeer bij je geldverstrekker wat de mogelijkheden zijn.

Vraag je adviseur om advies

Wil je advies over wat in jouw persoonlijke (financiële) situatie het beste is? Neem dan contact op met je financieel adviseur. Of zoek een adviseur als je deze nog niet hebt. Je adviseur helpt je graag verder en adviseert je bij je keuze.

Vraag toestemming aan je geldverstrekker

Heb je je keuze gemaakt? Vraag dan aan je geldverstrekker of dat mogelijk is. Voor het vragen van de toestemming kun je gebruikmaken van het formulier Verzoek toestemming geldverstrekker (pdf). Print het uit, vul het in en stuur het naar je geldverstrekker via e-mail of post. Je geldverstrekker kan de gegevens ook rechtstreeks sturen naar ons e-mailadres: leven@reaal.nl.

Heb je al toestemming van je geldverstrekker? Lees dan hier verder over het uitkeren van je verzekering aan de begunstigde en welke documenten daarvoor nodig zijn. Stuur in ieder geval altijd de schriftelijke toestemming van je geldverstrekker mee.

Je verzekering en de belasting

Je verzekering is verbonden aan je geldlening. Als de verzekering afloopt, ligt het voor de hand dat je met het bedrag dat je hebt opgebouwd je lening helemaal of voor een deel aflost. Meestal ben je dit zelfs verplicht.

Is je verzekering een Kapitaal­verzekering Eigen Woning (KEW)? Dan hoef je geen belasting te betalen over (een deel van) de uitkering als:

 • je de uitkering binnen de kortst mogelijke termijn zoveel mogelijk gebruikt voor de aflossing van je eigenwoningschuld;
 • er vanaf de ingangsdatum ten minste 15 jaar achter elkaar premie is betaald;
 • de totale premie in een verzekeringsjaar* niet hoger is geweest dan 10 keer de totale premie in een ander verzekeringsjaar;
 • de verzekering uiterlijk 30 jaar na de oorspronkelijke ingangsdatum uitkeert.

* Een verzekeringsjaar loopt van polisverjaardag tot polisverjaardag. De polisverjaardag is de jaarlijks terugkerende dag van het jaar waarop de verzekering is ingegaan.

Vraag je adviseur naar de belastingregels die op jouw verzekering van toepassing zijn en wat dit voor jou betekent.