Je verzekering bereikt binnenkort de einddatum. Dit betekent dat het opgebouwde bedrag bijna wordt uitgekeerd. Wat moet je doen en waar moet je rekening mee houden?

Wie krijgt de uitkering van je verzekering?

De begunstigde op de verzekering ontvangt de uitkering. Soms ben je dit zelf. Soms is dat iemand anders. Wie de begunstigde is, zie je in MijnReaal bij je verzekerings­overzicht of op je polis. Vaak staat er een rijtje begunstigden. De uitkering gaat altijd naar de eerste begunstigde. Is deze begunstigde overleden? Dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Is er geen begunstiging vermeld, dan geldt de standaardbegunstiging.

Bekijk of de begunstiging nog past bij jouw situatie. Zolang je verzekering nog niet de einddatum heeft bereikt, kun je de begunstiging aanpassen. Ga hiervoor in MijnReaal naar je verzekeringsgegevens, scrol naar de ‘Begunstigden’ en kies voor ‘Wijzigen’. Je moet de wijziging vóór de einddatum van je verzekering bij ons aanvragen.

Wat hebben wij van je nodig?

Om de uitkering te kunnen overmaken naar de begunstigde, hebben wij een aantal gegevens en documenten van je nodig.

Als de begunstigde 18 jaar of ouder is, hebben wij de onderstaande documenten nodig. Lees ook de toelichting bij de verschillende documenten.

 • Formulier ‘Uitkering aan begunstigde’, ondertekend door de begunstigde

  Het formulier Uitkering aan begunstigde op MijnReaal, volledig ingevuld en ondertekend door de begunstigde.

 • Kopie identiteitsbewijs

  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de begunstigde. We controleren de handtekening en het burger­service­nummer (BSN). Stuur daarom de voor- én achterkant naar ons op.

 • Kopie bankafschrift

  Een kopie van een recent bankafschrift of een digitaal rekening­overzicht van de bank­rekening waarop de begunstigde de uitkering wil ontvangen. We gebruiken de datum, naam en het rekening­nummer. Bedragen en andere gevoelige informatie kun je onleesbaar maken.

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms vragen wij om een bewijs van in leven zijn van de verzekerde(n).

  Wanneer vragen wij om een ‘Bewijs van in leven zijn’?

  In je polis staat welk bedrag wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum in leven is en welk bedrag als de verzekerde vóór de einddatum overlijdt. Als de uitkering bij in leven zijn meer dan € 12.500 hoger is dan bij overlijden, vragen we om een ‘Bewijs van in leven zijn’. Dit is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat de verzekerde nog leeft.

  De verzekerde kan het ‘Bewijs van in leven zijn’ bij zijn of haar eigen gemeente opvragen. Het bewijs mag niet eerder dan 1 maand voor de einddatum van de verzekering zijn afgegeven.

 • Identificatie

  Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van de begunstigde te controleren. Voordat wij het bedrag uitkeren, vragen wij daarom de begunstigde om zich online te identificeren. Dit gaat makkelijk en veilig via onze eigen website. De begunstigde ontvangt hiervoor een aparte e-mail met informatie en een persoonlijke link. Wij mogen het bedrag pas uitkeren als de identificatie volledig is afgerond.

Is de begunstigde minderjarig? Dan maken wij het bedrag over naar het rekening­nummer van het kind. Heeft het kind geen eigen bank­rekening? Dan kan/kunnen de wettelijk vertegenwoordiger(s) het bedrag voor het kind eventueel naar de eigen rekening laten overmaken. De wettelijk vertegenwoordiger(s) is/zijn meestal de ouder(s). Om de uitkering te kunnen overmaken, hebben wij de onderstaande documenten nodig. Lees ook de toelichting bij de verschillende documenten.

 • Getekend uitkerings­formulier

  Het formulier Uitkering aan begunstigde op MijnReaal, volledig ingevuld en ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger(s) (ouder(s) of voogd).

 • Kopie identiteitsbewijs

  Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger. We controleren de handtekening en het burger­service­nummer (BSN). Stuur daarom de voor- én achterkant naar ons op.

 • Kopie bankafschrift

  Een kopie van een recent bankafschrift of een digitaal rekening­overzicht van de bank­rekening van het kind waarnaar het bedrag moet worden overgemaakt. Dit mag eventueel de rekening zijn van de wettelijke vertegenwoordiger als het kind zelf geen bank­rekening heeft. We gebruiken de datum, naam en het rekening­nummer. Bedragen en andere gevoelige informatie kun je onleesbaar maken.

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms vragen wij om een ‘Bewijs van in leven zijn’ van de verzekerde(n).

  Wanneer vragen wij om een ‘Bewijs van in leven zijn’?

  In je polis staat welk bedrag wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum in leven is en welk bedrag als de verzekerde vóór de einddatum overlijdt. Als de uitkering bij in leven zijn meer dan € 12.500 hoger is dan bij overlijden, vragen we om een ‘Bewijs van in leven zijn’. Dit is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat de verzekerde nog leeft.

  De verzekerde kan het ‘Bewijs van in leven zijn’ bij zijn of haar eigen gemeente opvragen. Het bewijs mag niet eerder dan 1 maand voor de einddatum van de verzekering zijn afgegeven.

 • Identificatie van kinderen vanaf 14 jaar

  Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van de begunstigde te controleren als deze 14 jaar of ouder is. Voordat wij het bedrag uitkeren, vragen wij daarom de begunstigde om zich online of persoonlijk te identificeren. Online identificeren gaat makkelijk en veilig via onze eigen website. De begunstigde ontvangt hiervoor een aparte e-mail met informatie en een persoonlijke link.

Scan alle benodigde documenten in en stuur deze digitaal naar ons op via dit formulier. Na ontvangst van de documenten kijken wij of wij genoeg informatie hebben om het bedrag uit te keren. Sommige verzekeringen hebben namelijk bijzondere voor­waarden. Hierdoor kan het gebeuren dat we toch nog extra documenten nodig hebben. Dit laten we je dan zo snel mogelijk weten.

Fiscaal inwoner ander land

Je bent fiscaal inwoner als je belastingplichtig bent in een land. Iedereen is fiscaal inwoner van minimaal één land, maar je kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

Is de begunstigde (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland? Dan hebben wij ook het formulier Bepalen fiscaal inwonerschap (pdf) nodig. Dit formulier moet je eerst downloaden en uitprinten. Daarna stuur je het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de andere benodigde documenten (digitaal) naar ons op. Je kunt het gescande formulier eenvoudig uploaden tijdens het invullen van het formulier Uitkering aan begunstigde op MijnReaal.

Je verzekering en de belasting

Als je verzekering niet gekoppeld is aan een hypotheek, is deze voor de inkomstenbelasting waarschijnlijk belast in box 3. Je hebt dan ook tijdens de looptijd ieder jaar de waarde van je verzekering opgegeven in je aangifte inkomstenbelasting. Over de uitkering straks hoef je dan geen belasting te betalen.

Je verzekering is al vóór 2001 afgesloten

Regels tijdens de looptijd

Heb je je verzekering afgesloten vóór 1 januari 2001 en is deze niet gekoppeld aan een hypotheek? Dan gelden voor jouw verzekering mogelijk nog oude belastingregels. Je verzekering viel dan wel in box 3, maar (een deel van) de waarde was vrijgesteld van belasting. Je hebt dan in je aangifte alleen het deel van de waarde opgegeven dat niet was vrijgesteld.

Regels voor de uitkering

Je hoeft over (een deel van) je uitkering geen belasting te betalen als:

 • er ten minste 15 jaar achter elkaar premie is betaald;
 • de totale premie in een verzekeringsjaar* niet hoger is geweest dan 10 keer de totale premie in een ander verzekeringsjaar;
 • je in deze aaneengesloten periode geen geld hebt opgenomen uit de waarde van de verzekering;
 • je de uitkeringsvrijstelling nog niet volledig hebt gebruikt.

* Een verzekeringsjaar loopt van polisverjaardag tot polisverjaardag. De polisverjaardag is de jaarlijks terugkerende dag van het jaar waarop de verzekering is ingegaan.

Vraag je adviseur naar de belastingregels die op jouw verzekering van toepassing zijn en wat dit voor jou betekent.