Voor wie is dit fonds?

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in een mixfonds, waarbij door Reaal onder bepaalde voorwaarden een rendementsgarantie wordt gegeven? Dat kan met het RZL Garantie Mixfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Kijk ook in de voor­waarden van jouw verzekering of je in dit fonds kunt beleggen, voordat je een wijziging aan ons doorgeeft.

Wat is het beleggingsdoel?

Het RZL Garantie Mix­fonds belegt gespreid over de volgende drie pools:

 • 70% in de Euro Obligatiepool
 • 15% in de Europa Aandelenpool
 • 15% in de Amerika Aandelenpool

De Euro Obligatiepool belegt in het Zwitserleven Obligatie­fonds, de Europa Aandelenpool belegt in het Zwitserleven Europees Aandelen­fonds. Het beleggingsdoel van het RZL Garantie Mix­fonds is gelijk aan dat van de onderliggende Zwitserleven fondsen en van de Amerika Aandelenpool. Deze hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de Europese aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggings­fondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

De vermogens­beheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogens­beheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogens­beheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG), waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Wij beleggen niet in ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief). Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

RZL Garantie Mix­fonds belegt:

 • 70% in beursgenoteerde Europese obligaties via het Zwitserleven Obligatiefonds
  Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Het Zwitserleven Obligatie­fonds is een fonds met ES-kenmerken. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.
 • 15% in beursgenoteerde Europese aandelen via het Zwitserleven Europees Aandelenfonds
  Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit is een fonds met ES-kenmerken. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.
 • 15% in aandelen van Noord Amerikaanse ondernemingen via de Amerika Aandelenpool
  Deze pool promoot ecologische en sociale kenmerken. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.

Tijdelijk kan het RZL Garantie Mix­fonds liquiditeiten aanhouden.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 0,79% per jaar. Deze bestaan uit:

 • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggings­fonds. De verwachte LKF is 0,79% per jaar. <<indien indirect>> Dit is inclusief de LKF van de onderliggende fondsen.
 • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggings­fonds: 0,00%

Documenten

De door vermogens­beheerder beschikbaar gestelde informatie over het Zwitserleven Obligatie­fonds en het Zwitserleven Europees Aandelen­fonds:

De door vermogens­beheerder beschikbaar gestelde informatie over de Amerika Aandelenpool:

 • In het Prospectus Amerika Aandelenpool vind je in de beschrijving van het beleggingsbeleid hoe het fonds voldoet aan de ES-kenmerken.
 • Informatie over resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid vind je in het Jaarverslag ACTIAM Beleggingspools. De meest actuele informatie over resultaten wordt elk jaar verwacht in het tweede kwartaal.

 

 • In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.

Image

Reaal

Datum
24-07-2024
Koers
€59,8
Verschil
0,17%