Voor wie is dit fonds?

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen een breed gespreide portefeuille van grote en middelgrote aandelen uit ontwikkelde landen in Azië en de Pacific? Dat kan met het RZL Azië Aandelenfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het RZL Azië Aandelen­fonds belegt in het Zwitserleven Index Aandelen­fonds Pacific. Het beleggingsdoel van het RZL Azië Aandelen­fonds is gelijk aan dat van het Zwitserleven Index Aandelen­fonds Pacific. . Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Index Aandelen­fonds Pacific is, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net EUR zoveel als mogelijk benadert. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggings­fondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

De vermogens­beheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogens­beheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogens­beheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG), waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Wij beleggen niet in ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief). Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

RZL Azië Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit is een fonds met ES-kenmerken. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.

Tijdelijk kan het RZL Azië Aandelen­fonds liquiditeiten aanhouden.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 0,855% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggings­fonds. De verwachte LKF is 0,85% per jaar. Dit is inclusief de LKF van het onderliggende fonds.
  • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggings­fonds: 0,00%

Documenten

De door vermogens­beheerder beschikbaar gestelde informatie over het Zwitserleven Index Aandelen­fonds Pacific:

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.

Image

Reaal

Datum
24-07-2024
Koers
€39,78
Verschil
0,88%
Image