Voor wie is dit fonds?

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in wereldwijde aandelen met een rendement dicht bij de index en tegen relatief lage kosten en in euro staats – en bedrijfsobligaties? Dat kan met het Reaal Wereld Mixfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het Reaal Wereld Mix­fonds belegt in de Reaal Wereld Mixpool. Deze pool belegt gespreid over de volgende twee pools:

  • 50% in de Reaal Wereld Indexpool
  • 50% in de Euro Obligatiepool

De Reaal Wereld Indexpool belegt in het Zwitserleven Index Aandelen­fonds Europa, Zwitserleven Index Aandelen­fonds Noord-Amerika en het Zwitserleven Index Aandelen­fonds Pacific. De Euro Obligatiepool belegt in het Zwitserleven Obligatie­fonds. Het beleggingsdoel van het Reaal Wereld Mix­fonds is gelijk aan dat van de onderliggende Zwitserleven fondsen.

De Zwitserleven Index Aandelen­fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Het Zwitserleven Obligatie­fonds heeft als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd.

De doelstellingen van de Zwitserleven Index Aandelen­fondsen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggings­fondsen.

De doelstellingen van het Zwitserleven Obligatie­fonds leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggings­fondsen.

Hoe belegt het fonds?

De vermogens­beheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogens­beheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogens­beheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG). Waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief) daarin beleggen we niet. Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

Reaal Wereld Mix­fonds belegt:

Deze fondsen vallen onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit zijn fondsen met ES-kenmerken. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.

Tijdelijk kan Reaal Wereld Mix­fonds liquiditeiten aanhouden.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 0,50% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggings­fonds. De verwachte LKF is 0,50% per jaar. Dit is inclusief de LKF van de onderliggende fondsen.

Documenten

De door vermogens­beheerder beschikbaar gestelde informatie over De Zwitserleven Index Aandelen­fondsen:

De door vermogens­beheerder beschikbaar gestelde informatie over het Zwitserleven Obligatie­fonds:

 

  • In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.

Image

Reaal

Datum
24-07-2024
Koers
€20,4
Verschil
0,20%