Voor wie is dit fonds?

Reaal VGF Combinatiefonds past goed bij de belegger die kiest voor weinig risico. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Wat is het beleggingsdoel?

Reaal VGF Combinatie­fonds belegt gespreid over de volgende vier pools:

  • 52,5% in de Euro Obligatiepool
  • 27,5% in de Europa Aandelenpool
  • 10% in de Euro Vastgoed­fondsenpool
  • 10% in de Euro Korte Looptijdenpool

De Euro Obligatiepool belegt in het Zwitserleven Obligatie­fonds, de Europa Aandelenpool belegt in het Zwitserleven Europees Aandelen­fonds, de Euro Vastgoed­fondsenpool belegt in het Zwitserleven Vastgoed­fonds en de Euro Korte Looptijdenpool belegt in het Zwitserleven Kortlopend Obligatie­fonds.

Het beleggingsdoel van het Reaal VGF Combinatie­fonds is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen.

Voor de obligatie-, aandelen- en kortlopende obligatiebeleggingen is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Voor de vastgoedbeleggingen is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert.

Daarnaast wordt voor wat betreft de Europese aandelen- en vastgoedbeleggingen lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggings­fondsen.

Tijdelijk kan het Reaal VGF Combinatie­fonds liquiditeiten aanhouden.

Hoe belegt het fonds?

De vermogens­beheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogens­beheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogens­beheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG), waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Wij beleggen niet in ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief). Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

Het Reaal VGF Combinatie­fonds belegt voor

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 0,56% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggings­fonds. De verwachte LKF is 0,56% per jaar. Dit is inclusief de LKF van de onderliggende pools en fondsen.
  • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggings­fonds: 0,00%

Documenten

De door vermogens­beheerder beschikbaar gestelde informatie over de onderliggende fondsen:

  • In het Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 4 vind je in de beschrijving van het beleggingsbeleid hoe de Zwitserleven fondsen voldoen aan de ES-kenmerken.
  • Informatie over resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid vind je in het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 1.11. De meest actuele informatie over resultaten wordt elk jaar verwacht in het tweede kwartaal.
  • In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.

Image

Reaal

Datum
20-06-2024
Koers
€45,77
Verschil
-0,17%