Voor wie is dit fonds?

Reaal Garantie Plusfonds biedt onder voorwaarden een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen. Kijk ook in de voor­waarden van jouw verzekering of je in dit fonds kunt beleggen, voordat je een wijziging aan ons doorgeeft.

Wat is het beleggingsdoel?

Het Reaal Garantie Plus­fonds belegt gespreid over de volgende drie pools:

 • 25% in de Europa Aandelenpool
 • 70% in de Euro Obligatiepool
 • 5% in de Euro Korte Looptijdenpool

De Europa Aandelenpool belegt in het Zwitserleven Europees Aandelen­fonds, de Euro Obligatiepool belegt in het Zwitserleven Obligatie­fonds en de Euro Korte Looptijdenpool belegt in het Zwitserleven Kortlopend Obligatie­fonds. Het beleggingsdoel van het Reaal Garantie Plus­fonds is gelijk aan dat van de onderliggende Zwitserleven fondsen. Deze fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggings­fondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

De vermogens­beheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogens­beheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogens­beheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG), waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Wij beleggen niet in ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief). Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

Reaal Garantie Plus­fonds belegt:

 • 70% in beursgenoteerde Europese obligaties via het Zwitserleven Obligatiefonds
  Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Het Zwitserleven Obligatie­fonds is een fonds met ES-kenmerken. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.
 • 25% in beursgenoteerde Europese aandelen via het Zwitserleven Europees Aandelenfonds
  Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit is een fonds met ES-kenmerken. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.
 • 5% in beursgenoteerde Europese kortlopende obligaties via het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
  Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Het Zwitserleven Obligatie­fonds is een fonds met ES-kenmerken. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.

Tijdelijk kan het Reaal Garantie Plus­fonds liquiditeiten aanhouden.

Garantie

Reaal garandeert in het geval dat je belegt in het Reaal Garantie Plus­fonds minimaal een netto rendement van 3% samengesteld op jaarbasis. De waarde van jouw verzekering op basis van deze 3% noemt Reaal de bodem­waarde.

Deze garantie is alleen van toepassing:

 • twee garantiemomenten:
  de einddatum van de verzekering (bij levenslang, einddatum premie of einddatum doelkapitaal);
  2. bij overlijden;
 • als tenminste de laatste tien jaar voor de einddatum van de verzekering in het Reaal Garantie Plus­fonds belegd is.

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de markt­waarde van de beleggingen. Reaal noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantie moment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de bodem­waarde inclusief bonus­rendement, dan wordt de werkelijke waarde van het Reaal Garantie Plus­fonds uitgekeerd.

Let op: Afkoop van de verzekering of een switch naar een ander fonds zijn geen garantiemomenten. De be­rekening van de afkoop­waarde of switch­waarde zoals in de polisvoor­waarden is beschreven vindt plaats op basis van de werkelijke waarde. In de voor­waarden lees je meer over de werking van de garantie van je verzekering.

Boven op het gegarandeerd rendement is er een bonus­rendement. Reaal stelt het bonus­rendement vast op basis van het behaalde beleggings­rendement en de verwachte marktontwikkeling. Het bonus­rendement is groter of gelijk aan nul. Het bonus­rendement geldt totdat het opnieuw door Reaal wordt bepaald. Het actuele bonus­rendement is 0%.

Lees de voorwaarden van de garantie bij Reaal Garantie Plusfonds (pdf)

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 1,47% per jaar. Deze bestaan uit:

 • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggings­fonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar. Dit is inclusief de LKF van de onderliggende fondsen.
 • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggings­fonds: 0,85%
 • Garantiekosten: 0,50%

Documenten

De door vermogens­beheerder beschikbaar gestelde informatie over het Zwitserleven Europees Aandelen­fonds, het Zwitserleven Obligatie­fonds en het Zwitserleven Kortlopend Obligatie­fonds:

 • In het Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 4 vind je in de beschrijving van het beleggingsbeleid hoe het fonds voldoet aan de ES-kenmerken.
 • Informatie over resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid vind je in het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 1.11. De meest actuele informatie over resultaten wordt elk jaar verwacht in het tweede kwartaal.
 • In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.

Image

Reaal

Datum
24-07-2024
Koers
€17,05
Verschil
0,23%