Voor wie is dit fonds?

ASN Duurzaam Aandelenfonds is voor de belegger die kiest voor beleggen in wereldwijde aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van ASN. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het fonds heeft de volgende duurzame beleggingsdoelstellingen:

  • Het minimaliseren van de uitstoot van CO2 per jaar in lijn met het Parijs-akkoord.
  • Het minimaliseren van de negatieve impact op biodiversiteit per geïnvesteerde euro ten opzichte van basisjaar 2019
  • Het implementeren van alle processen die nodig zijn om leefbaar loon toegankelijk te maken voor fabriekswerknemers in de keten van de kledingindustrie voor 2030.

De financiële beleggingsdoelstelling van het fonds is om op lange termijn een beter rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de aandelen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus ASN Beleggings­fondsen UCITS.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die in toenemende mate een bijdrage aan de beleggingsdoelstellingen van ASN leveren. De ondernemingen moeten ook voldoen aan de ASN Duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus ASN Beleggings­fondsen UCITS onderaan deze pagina.

ASN heeft een zeer zorgvuldig beleggingsproces ontwikkeld dat is gericht op het bijdragen aan positieve effecten op de maatschappij en het milieu en het vermijden van negatieve gevolgen van de beleggingen. Uitgangspunt voor het beleggingsproces is het duurzaamheidsbeleid van ASN. Dit beleid houdt in dat  door de fondsen enkel belegd wordt in economische activiteiten die geen ernstige nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu en die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. Dit beleid richt zich op een brede selectie van duurzaamheidsfactoren, en met name de drie pijlers: mensen­rechten, klimaat, en biodiversiteit.

Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit fonds kwalificeert als fonds dat duurzame beleggingen tot doel heeft. De vermogens­beheerder levert informatie hierover.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten die in rekening worden gebracht bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die dagelijks verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het ASN Duurzaam Aandelen­fonds is 0,85% per jaar.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,175% en de afslag 0,05%.

 

Documenten

De door vermogens­beheerder beschikbaar gestelde informatie:

 

Lees meer over stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.

Image

ASN

Datum
19-04-2024
Koers
€165,78
Verschil
-0,06%
Image