Rechtsbijstand­verzekering

Als VvE heb je te maken met bewoners en met derden, denk hierbij aan partijen zoals schilders of aannemers die ingeschakeld worden. Binnen deze contacten kunnen conflicten ontstaan. Heeft bijvoorbeeld de schilder zijn werk niet goed gedaan? Of heb je te maken met een bewoner die overlast veroorzaakt voor de andere bewoners? Dan neemt de Reaal Rechtsbijstands­verzekering je veel zorgen uit handen.

Voordelen

Waarom onze Rechtsbijstand­verzekering?

Professionele rechtshulp

Als VvE heb je contact met veel partijen, zoals de gemeente, derden en bewoners. De kans bestaat dat je met deze partijen in conflict komt. Als je het conflict niet onderling kan oplossen, moet een rechter soms uitspraak doen. Wij bieden professionele rechtshulp tegen een betaalbare premie.

Samen met DAS

De Rechtsbijstand­verzekering bieden wij in samenwerking met DAS aan. Wij vinden namelijk dat je recht hebt op deskundige en juridische dienstverlening. Of je nu in een conflict bent geraakt of dat juist wil voorkomen. Of het gaat om een ingewikkelde juridische kwestie of het innen van een vordering.

Juridische ondersteuning en bijstand bij incasso

Onze Rechtsbijstand­verzekering biedt juridische ondersteuning en bijstand bij incasso. Hier kun je als VvE mee te maken krijgen wanneer bijvoorbeeld de leden de servicekosten niet (tijdig) betalen.

Advocaatkeuze bij uw Reaal Rechtsbijstand­verzekering

Heeft u een juridisch conflict dat verzekerd is? Dan staat een jurist van DAS u bij. U heeft de mogelijkheid om zelf een externe rechtshulpverlener te kiezen als het bij een juridisch geschil nodig is om namens u een ge­rechtelijke of administratieve procedure te voeren. Bijvoorbeeld een advocaat. Voor ge­rechtelijke of administratieve procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op uw verzoek door DAS een externe rechtshulpverlener wordt ingeschakeld, zitten er wel enkele financiële beperkingen aan. Lees hieronder de voor­waarden die gelden als u in die situatie zelf een externe rechtshulpverlener kiest.

 • U heeft een eigen risico

  Maakt u gebruik van de juridische hulp van een jurist van DAS? Dan geldt er geen eigen risico. Kiest u voor een externe rechtshulpverlener? Dan heeft u een eigen risico van € 250. Pas nadat DAS dit eigen risico heeft ontvangen, zal DAS de opdracht geven aan de externe rechtshulpverlener die u heeft aangewezen.

 • U heeft een lager maximaal verzekerd bedrag

  Als u een externe rechtshulpverlener kiest, betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener in die procedure. DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal € 5.000. Voor bestuurs­rechtelijke en sociaal-verzekerings­rechtelijke procedures geldt dit bedrag voor twee instanties tezamen.

 • U kunt niet meer terugvallen op de door DAS aangeboden juristen

  Als er een externe rechtshulpverlener ingeschakeld is, dan kunt u niet terugvallen op de juristen van DAS. Ook niet als u over het maximaal verzekerd bedrag gaat of ontevreden bent over uw externe rechtshulpverlener. De rol van DAS blijft beperkt tot het betalen van de kosten volgens de voor­waarden van de verzekering.

 • U kunt niet wisselen van externe rechtshulpverlener

  Heeft u gekozen voor een externe rechtshulpverlener? Dan kunt u niet wisselen van externe rechtshulpverlener. Eenmaal de keuze gemaakt, moet u bij die externe rechtshulpverlener blijven. Tenzij u bereid bent om zelf de kosten van een andere externe rechtshulpverlener op u te nemen.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

Lees een beknopt overzicht waarvoor je wel en niet verzekerd bent. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de voor­waarden van VvE-Verzekerd (pdf).

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Plotselinge materiële schade aan het gebouw door
  • Ondersteuning bij geschillen over aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand bij verhuur en onderhoud van je gebouw
  • Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade en materiele schade
  • Rechtsbijstand bij levering van goederen en diensten
  • Rechtsbijstand bij inkoop van goederen en diensten ten behoeve van de VvE
  • Rechtsbijstand bij vergoeding van proces- en ge­rechtskosten tot ten hoogste € 35.000
  • Rechtsbijstand bij vergoeding kosten van deskundigen en getuigen tot ten hoogste € 35.000
  • Rechtsbijstand bij vergoeding van de proceskosten van de tegenpartij als de rechter hiertoe oordeelt tot ten hoogste € 35.000
 • Niet verzekerd

  • Rechtsbijstand in een strafzaak in het geval van een opzetdelict.
  • Rechtsbijstand in geschillen over het verwerven, voorhanden hebben, onderhouden en besturen.
  • Rechtsbijstand bij een aanvraag voor surseance van betaling.
  • Rechtsbijstand in geschillen over industriële en intellectuele eigendom.
  • Rechtsbijstand in geschillen over bijdragen van de overheid, zoals subsidies.
  • Rechtsbijstand in een geschil over het aantrekken en beheren van kapitaal of het verschaffen van zekerheid.

  In artikel 7 van de voor­waarden Rechtsbijstand (pdf) lees je in welke gevallen je nog meer niet verzekerd bent.