Aansprakelijkheids­verzekering

Wat is er verzekerd met de Aansprakelijkheids­verzekering voor VvE's? Lees een beknopt overzicht waarvoor je wel en niet verzekerd bent. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de voor­waarden van VvE-Verzekerd (pdf).

Wij verzekeren

Algemene aansprakelijkheid

Je bent verzekerd als je VvE aansprakelijk is voor schade aan van derden. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden vanuit of namens de VvE. Bijvoorbeeld als een schilder die is ingehuurd door de VvE schade veroorzaakt bij een van de bewoners/leden.

Dekkingen

Aansprakelijkheids­verzekering

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • De Aansprakelijkheids­verzekering vergoedt per schadeclaim maximaal € 2.500.000 voor alle verzekerden samen. En per verzekeringsjaar betalen wij nooit meer dan 2 keer dit bedrag.
  • Is de schade verzekerd? Dan betalen wij ook, zo nodig boven het verzekerd bedrag:
   • De bereddingskosten: dit zijn kosten die je maakt om schade te voorkomen of te verminderen. De schade moet wel verzekerd zijn op deze verzekering.
   • Proceskosten: wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege jouw aansprakelijkheid. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je is verleend.
   • Wettelijke rente: is de schade waarvoor je aansprakelijk bent, verzekerd? Dan betalen wij de wettelijke rente over maximaal het bedrag waarvoor je bent verzekerd.

  Deze extra vergoedingen kunnen samen nooit meer zijn dan het verzekerde bedrag per schadeclaim.

 • Niet verzekerd

  • Schade in verband met asbest en asbesthoudende zaken
  • Schade in verband met atoomkernreactie en aardbeving of een vulkanische uitbarsting.
  • Schade in verband met verdwijning, vermissing, verwisseling of diefstal van zaken.
  • Schade aan zaken die door de VvE of onder verantwoordelijkheid van de VvE zijn geleverd.
  • Schade en kosten die te maken hebben met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van zaken die zijn geleverd en waarvoor de VvE verantwoordelijk is.
  • Schade en kosten die te maken hebben met het helemaal of deels overdoen van werk dat door of onder verantwoordelijkheid van de VvE is gedaan.
  • Schade door georganiseerd geweld/ molest.
  • Schade aan personen of zaken die je bewust niet hebt voorkomen of verminderd, terwijl je dat wel had kunnen doen. Als wij hierdoor zijn benadeeld, is de schade niet verzekerd.
  • Schade aan zaken die jij, of iemand namens jou, om welke reden dan ook onder je hebt. Met 'onder je hebben', bedoelen wij vervoeren, bewerken, behandelen, bewonen, huren, lenen, gebruiken, repareren, bewaren, enzovoort.
  • Schade aan zaken van bewoners, gasten of bezoekers als gevolg van diefstal, verduistering, verwisseling of vermissing. Dit geldt ook voor geld, papieren met geld-waarde, bankpassen, chipcards of creditcards van iemand anders en die je (in bewaring) hebt gekregen.
  • Schade die het gevolg is van een boetebeding, schadevergoedingsbeding, garantiebedingen, vrijwaringbeding of een soortgelijk beding.

  Dit is een verkorte weergave van wat er niet verzekerd is. Wil je precies weten wat er niet verzekerd is, lees dan artikel 4 van de voor­waarden (pdf).