Elektronica­verzekering

De Zakelijke Elektronica­verzekering is bedoeld voor computerapparatuur en elektronica die je voor je bedrijf gebruikt.

Voordelen

Waarom onze Zakelijke Elektronica­verzekering?

Ruime keuze

Elk bedrijf is verschillend. Met de Zakelijke Elektronica­verzekering kies je daarom het elektronicapakket dat past bij jouw bedrijf. Computerapparatuur is altijd verzekerd. De verzekering bestaat uit 3 dekkingen: elektronica, data en extra kosten.

Vergoeding op basis van de nieuw­waarde

Heb je schade? Dan kijken we naar de reparatiekosten. Is je bedrijfsapparatuur totalloss en op het moment van schade meer waard dan 40% van de nieuw­waarde? Dan vergoeden we meestal de nieuw­waarde min de rest­waarde. Bij oudere apparatuur of apparatuur die niet meer gebruikt wordt, vergoeden we de dag­waarde min de rest­waarde.

Eigen gebrek verzekerd

Bij pc's, beeldschermen, printers, faxen en kopieermachines die jonger zijn dan 5 jaar en waarvan het aankoop­bedrag minder dan € 5.000 was, is onvoorziene schade door een eigen gebrek standaard verzekerd. Dat wil zeggen dat we ook schade vergoeden die veroorzaakt wordt door een fout in het apparaat zelf. Bijvoorbeeld een fabricagefout.

Electronicapakketten

Deze pakketten kun je kiezen

De Zakelijke Elektronica­verzekering verzekert risico's die samenhangen met het bedrijfsmatige gebruik van elektronica. De verzekering bestaat uit 3 dekkingen: elektronica, data en extra kosten. De dekking elektronica verzekert materiële schade aan elektronica door oorzaken zoals brand en diefstal. De dekking herstelkosten van data verzekert de kosten gemaakt voor het opnieuw krijgen van software of het herstel van verloren gegane databestanden. De dekking extra kosten verzekert extra kosten die gemaakt worden om het bedrijf voort te kunnen zetten na een verzekerde schade.

Je kan kiezen uit 5 specifieke elektronicapakketten passend bij de bedrijfsactiviteit. Zo kies je altijd een verzekering die past bij jouw bedrijf. Computerapparatuur is altijd verzekerd.

Onze 5 elektronicapakketten zijn:

 • 1 - Computerapparatuur

  Hiermee is de bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur en de daarbij behorende randapparatuur van je bedrijf verzekerd:

  • Die voor jouw rekening komt en
  • Die nodig is voor je bedrijfsuitoefening.

  Voorbeelden Computerapparatuur:

  • Mainframes
  • Servers
  • Computers met beeldschermen
  • Laptops

  Niet verzekerd zijn:

  • Handheldcomputers, ablets, mobiele telefoons, smartphones of vergelijkbare zaken
  • Navigatiesystemen
  • Hardware matige beveiliging of softwarekeys
  • Inbraak-, brandmeld- en aircoapparatuur
  • (digitale) Foto- en filmcamera's
  • Geheugenkaarten
  • Apparatuur die bestemd is om privé te gebruiken
 • 2 - Kantoorapparatuur

  Hiermee is de bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur en de daarbij behorende randapparatuur en kantoorelektronica van je bedrijf verzekerd:

  • Die voor jouw rekening komt en
  • Die nodig is voor je bedrijfsuitoefening.

  Voorbeelden computerapparatuur en kantoorelektronica:

  • de bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur: mainframes, servers, computers met beeldschermen en laptops
  • Inbraak-, brandmeld-, airco- en telefooninstallaties;
  • Kopieer-, fax– en postsorteerapparatuur

  Niet verzekerd zijn:

  • Handheldcomputers, tablets, mobiele telefoons, smartphones of vergelijkbare zaken
  • Navigatiesystemen
  • Hardwarematige beveiliging of softwarekeys
  • (digitale) Foto- en filmcamera's
  • Geheugenkaarten
  • Apparatuur die bestemd is om privé te gebruiken.
 • 3 - Winkelelektronica

  Hiermee is de bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur en de daarbij behorende randapparatuur en winkelelektronica van je bedrijf verzekerd:

  • Die voor jouw rekening komt en
  • Die nodig is voor je bedrijfsuitoefening.

  Voorbeelden computerapparatuur en kantoorelektronica:

  • De bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur: mainframes, servers, computers met beeldschermen en laptops
  • Inbraak-, brandmeld-, airco- en telefooninstallaties
  • Kassasystemen
  • Koelapparatuur en koelunits
  • Snij-, inpak-, flesseninname- en scan-apparaten
  • Verfmengers

  Niet verzekerd zijn:

  • Handheldcomputers, tablets, mobiele telefoons, smartphones of vergelijkbare zaken
  • Navigatiesystemen
  • Hardwarematige beveiliging of softwarekeys
  • (digitale) Foto- en filmcamera's
  • Geheugenkaarten
  • Apparatuur die bestemd is om privé te gebruiken.
 • 4 - Foto-, film-, audio- en videoapparatuur

  Hiermee is de bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur en de daarbij behorende randapparatuur en foto-, film-, audio- en videoapparatuur van je bedrijf verzekerd:

  • Die voor jouw rekening komt en
  • Die nodig is voor je bedrijfsuitoefening.

  Voorbeelden computerapparatuur en foto-, film-, audio- en videoapparatuur:

  • De bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur: mainframes, servers, computers met beeldschermen en laptops
  • Foto- en filmapparatuur inclusief verwisselbare objectieven en belichtingsapparatuur.

  Niet verzekerd zijn:

  • Handheldcomputers, tablets, mobiele telefoons, smartphones of vergelijkbare zaken
  • Navigatiesystemen
  • Inbraak-, brandmeld- en aircoapparatuur
  • Hardwarematige beveiliging of softwarekeys
  • Geheugenkaarten
  • Apparatuur die bestemd is om privé te gebruiken
  • Drones inclusief aangekoppelde apparatuur
 • 5 - Medische apparatuur

  Hiermee is de bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur en de daarbij behorende randapparatuur, medische apparatuur en kantoorelektronica van je bedrijf verzekerd:

  • Die voor jouw rekening komt en
  • Die nodig is voor je bedrijfsuitoefening.

  Voorbeelden computerapparatuur, medische apparatuur en kantoorelektronica:

  • De bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur: mainframes, servers, computers met beeldschermen en laptops
  • kopieer- en faxapparatuur en telefooninstallaties
  • Inbraak-, brandmeld- en aircoapparatuur
  • 3d printers
  • Medische hulpapparatuur zoals scanners
  • Echoapparatuur, ECG apparatuur, röntgenapparatuur, laserapparatuur
  • Tandartsstoelen, behandelunits, behandellampen, microscopen
  • Cerec systemen

  Niet verzekerd zijn:

  • Handheldcomputers, tablets, mobiele telefoons, smartphones of vergelijkbare zaken
  • Navigatiesystemen
  • Hardwarematige beveiliging of softwarekeys
  • (digitale) Foto- en filmcamera's
  • Geheugenkaarten
  • Apparatuur die bestemd is om privé te gebruiken.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Materiële schade aan elektronica (jij kiest zelf welke elektronicapakket je voor je bedrijf wilt verzekeren) veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing, diefstal na braak aan gebouwen en andere onvoorziene gebeurtenissen.
  • Redelijke extra kosten die je maakt na een verzekerde schade, als die kosten nodig zijn om je bedrijf voort te zetten. We vergoeden de kosten die je maakt binnen 13 weken nadat de elektronica onbruikbaar is geworden.
  • Redelijke herstelkosten van data die je maakt na een verzekerde schade, als die kosten nodig zijn om je bedrijf voort te zetten. Deze kosten moeten wel het rechtstreekse gevolg zijn van materiële schade aan informatiedragers of apparatuur waarmee de data verwerkt wordt en de software en/of data kan door de gebruiker niet meer gelezen of verwerkt worden, We vergoeden de kosten die je maakt binnen 52 weken nadat de verzekerde toepassingsprogrammatuur en/of data niet meer machinaal gelezen of verwerkt kunnen worden.
  • Schaf je nieuwe elektronica aan in het laatste verzekeringsjaar? Dan is deze nieuwe elektronica standaard meeverzekerd tot maximaal 10% boven het verzekerde bedrag.
  • Daarnaast vergoeden wij standaard boven het verzekerde bedrag: Conversie-, en implementatiekosten tot 10% van de waarde van de beschadigde computer met een maximum van € 10.000.
  • Opruimingskosten tot maximaal 10% van de waarde van de beschadigde elektronica.
  • Redelijke honoraria en kosten van experts.

  Dit is geen volledige beschrijving. Meer informatie hierover lees je in artikel 2.3 en 2.5 van de voor­waarden van de Zakelijk Elektronica­verzekering.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade door slijtage, corrosie, oxidatie of ander geleidelijk bederf.
  • Schade aan het uiterlijk waardoor de werkzaamheid van de elektronica niet verandert, zoals schrammen, krassen of deuken.
  • Schade die u kunt verhalen volgens een leverings-, garantie-, onderhoudscontract of andere overeenkomst.
  • Schade die te maken heeft met het verlies van gebruiks- of verbruiksstoffen van de elektronica. Het gaat dan bijvoorbeeld om vloeistoffen, gassen, chemicaliën, smeermiddelen en filter- en contactmassa's.
  • Niet verzekerd zijn:
   • kosten voor data die ontstaan door veranderingen in software tijdens installatie,herstelwerkzaamheden of vervanging van die programma's.
   • kosten voor data die niet blijvend is opgeslagen of vastgelegd
   • Kosten van verbeteringen, toevoegingen of veranderingen van data of programmatuur.
  • Schade aan:
   • Handelsvoorraad
   • Printkoppen
   • Softwarekeys en andere hardwarematige softwarebeveiligingen.
   • Verwisselbare informatiedragers
   • Verwisselbare onderdelen

  Dit is een beperkte omschrijving van schade die wij niet vergoeden. Wat nog meer niet verzekerd is, lees je in artikel 2.4 van de voor­waarden van de Zakelijke Elektronica­verzekering.

Heb je een eigen risico?

Hoeveel eigen risico je hebt, is onder andere afhankelijk van het elektronicapakket dat je hebt gekozen.Voor de dekking Elektronica is het eigen risico voor alle elektronicapakketten, behalve medische apparatuur, € 250. Voor medische apparatuur geldt een eigen risico van € 500.Voor de dekking Herstelkosten van data is het eigen risico voor alle elektronicapakketten € 250.Voor de dekking Extra kosten bestaat het eigen risico uit dagen dat geen recht op een uitkering bestaat. Het eigen risico is 2 werkdagen.

Aanvullende dekkingen

Wat kun je nog meer verzekeren?

Buiten de zaak

 • Verzekerd

  Sommige elektronica is mobiel. Kies je voor de 'Buiten de zaak' dekking dan verzeker je de elektronica van je bedrijf ook tijdens het vervoer daarvan. Ook is je elektronica dan verzekerd tijdens verblijf in sommige andere gebouwen. Je elektronica is verzekerd over de hele wereld.

  Je bepaalt zelf voor welk percentage van de verzekerde som je de mobiele elektronica van je bedrijf wilt verzekeren. Voor Buiten de zaak heb je altijd een eigen risico van € 250.

 • Niet verzekerd

  Voor Buiten de zaak gelden ook de uitsluitingen van de Zakelijke Elektronica­verzekering. Verder is ook niet verzekerd:

  • Schade tijdens vervoer met een pleziervaartuig.
  • Diefstal zonder braak.
  • Diefstal uit een vervoermiddel.
  • Diefstal door afpersing of beroving.

Verzekeringskaart

Electronicaverzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Voor­waarden

Zakelijke Elektronica­verzekering van Reaal

De Zakelijke Elektronica­verzekering is bedoeld voor computerapparatuur en elektronica die je voor je bedrijf gebruikt.