Aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven

 • Aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan derden verzekerd
 • Maatwerk mogelijk
 • Wereld­dekking (met uitzondering van USA/Canada)

Voordelen

Waarom onze Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering?

Zelf samenstellen

Ieder bedrijf is anders. Daarom kies je zelf wat je wel en niet wilt verzekeren met onze aansprakelijkheids­verzekering. Je financieel adviseur helpt je graag bij het maken van een verzekering op maat voor jouw bedrijf.

Schade aan zaken en personen

Is je bedrijf aansprakelijk en is de schade verzekerd? Dan vergoeden we de schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de (vermogens)schade die daaruit voortvloeit.

Kosten juridische procedures

Word je bedrijf onte­recht aansprakelijk gesteld door een andere partij? Dan vechten wij de aansprakelijkheid aan. We vergoeden de kosten voor juridische procedures hiervoor, als je die met ons goedvinden hebt gemaakt. Zo nodig boven het verzekerd bedrag.

Verzekerd

Dekkingen

Je bedrijf is standaard verzekerd voor de volgende onderdelen:

 • Algemene bedrijfs­aansprakelijkheid

  Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor schade aan derden. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf.

 • Werkgevers­aansprakelijkheid

  Je bedrijf is verzekerd als werkgever voor aansprakelijkheid voor schade van je werknemers en ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden en UWV proefplaatsers die werkzaam zijn voor je bedrijf. Ook is werkgevers­aansprakelijkheid voor schade van ingeleende ZZP'ers meeverzekerd, als zij onder artikel 7:658 lid 4 BW vallen. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten voor je bedrijf.

 • Milieuaantasting

  Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor schade van derden als gevolg van milieuaantasting. De milieuaantasting moet veroorzaakt zijn door je bedrijf en moet plotseling zijn ontstaan. De milieuaantasting mag geen rechtstreeks gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces.

Premie en contractduur

Op basis van je bedrijfsgegevens, zoals je omzet en bedrijfsactiviteiten bepalen we je premie. Je betaalt de premie per jaar, half jaar, kwartaal of maand.

De contractduur voor de Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering is 1 jaar. Na dit jaar wordt je verzekering telkens automatisch met weer 1 jaar verlengd. Het eerste jaar van je verzekering, kun je de verzekering niet opzeggen. Na het 1e jaar kun je de verzekering op elk moment opzeggen, met een opzeg­termijn van 1 maand.

Verzekerd bedrag

Welk bedrag je wilt verzekeren, is aan jou. Je bent standaard verzekerd voor €2.500.000 per schadeclaim. Per jaar dat je verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren we nooit meer dan 2 keer het verzekerde bedrag per schadeclaim uit. Hogere verzekerde bedragen zijn mogelijk op aanvraag.

Eigen risico

Een gedeelte van het schade­bedrag blijft altijd voor rekening van je bedrijf. Wij noemen dit het eigen risico. Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten. Voor schade aan zaken veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van € 500 per schadeclaim. Maar alleen als er geen ander hoger eigen risico geldt. Geldt er meer dan één eigen risico? Dan betaal je alleen het hoogste eigen risico.

Voor de Werkgevers­aansprakelijkheid kan een eigen risico per schadeclaim gelden. Het eigen risico geldt alleen als de verzekeringnemer niet kan bewijzen dat de maatregelen zijn genomen zoals die zijn beschreven in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak. Bij schades in verband met Repetitive Strain Injury (RSI) geldt altijd het eigen risico voor Werkgevers­aansprakelijkheid.

Mogelijkheden

Extra dekkingen

De Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering kun je uitbreiden met de volgende extra dekkingen:

 • Product­aansprakelijkheid

  Hiermee verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade door producten die je op de markt hebt gebracht. Of producten die je op de markt hebt gebracht nadat je deze hebt gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld. Aansprakelijkheid voor schade door producten die je bedrijf zelf, of een ander namens je bedrijf, heeft geëxporteerd naar de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada is niet verzekerd. Daarnaast gelden ook de uitsluitingen van de standaard­dekkingen van onze Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering.

  Een gedeelte van het schade­bedrag bij Product­aansprakelijkheid blijft altijd voor je rekening. Wij noemen dit het eigen risico. Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten. Meer informatie vind je in de aanvullende voor­waarden (pdf) Product­aansprakelijkheid van de Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering. Wil je de extra dekking Product­aansprakelijkheid meeverzekeren? Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.

 • Opzichtrisico

  Be­waart je bedrijf zaken van klanten, omdat je deze zaken moet bewerken, behandelen of er andere werkzaamheden aan moet doen? Dan kan het voorkomen dat deze zaken beschadigen. Met de dekking opzichtrisico verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor deze schade aan zaken.

  Een gedeelte van het schade­bedrag bij Opzichtrisico blijft altijd voor je rekening van je bedrijf. Wij noemen dit het eigen risico. Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten.

  De uitsluitingen van de standaard­dekkingen van onze Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering gelden ook voor deze dekking. Meer informatie vind je in de aanvullende voor­waarden (pdf) Opzichtrisico van de Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering. Wil je de extra dekking Opzichtrisico meeverzekeren? Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.

 • Verlenging van het Inlooprisico

  Het inlooprisico is de periode waarin je bedrijf verzekerd is voor een schadeclaim in verband met gebeurtenissen die plaatsvonden vóór de ingangsdatum van de Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering. Het inlooprisico is standaard één jaar meeverzekerd. Je kunt het inlooprisico verlengen naar 3 of 5 jaar. Verlenging van het inlooprisico kun je verzekeren voor de 3 standaard­dekkingen van de Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering. Heb je ook gekozen voor de extra dekkingen Product­aansprakelijkheid en Opzichtrisico? Dan geldt verlenging van het inlooprisico ook voor deze dekkingen.

  Meer informatie vind je in de aanvullende voor­waarden (pdf) Verlenging van het Inlooprisico van de Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering. Wil je de extra dekking Verlenging van het Inlooprisico meeverzekeren? Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.

 • WEGAM en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever)

  Heeft je bedrijf werknemers of ingeleend personeel die bij de uitvoering van hun werk een motorrijtuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn? Als werkgever kun je dan aansprakelijk zijn als zij met dat motorrijtuig een schade of ongeval oplopen tijdens de uitvoering van hun werk. Met onze WEGAM verzekering verzeker je je bedrijf voor de financiële gevolgen van deze schades. Het motorrijtuig moet wel gebruikt worden in verband met de uitoefening van werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf, die je hebt verzekerd.

  Ook verzeker je met deze dekking de zorgplicht van je bedrijf als werkgever op basis van artikel 7:611 BW. Ben je als werkgever je zorgplicht op basis van artikel 7:611 BW niet nagekomen en lijden je werknemers of ingeleend personeel daardoor schade? Dan kun je daarvoor aansprakelijk zijn. Wij vergoeden met deze dekking de zuivere vermogensschade die je werknemers of ingeleend personeel lijden als gevolg van het niet nakomen van je zorgplicht.

  Lees meer over de extra dekking WEGAM en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever), het eigen risico bij deze extra dekking en wat er wel en niet verzekerd is met deze extra dekking. Wil je de extra dekking WEGAM en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever) meeverzekeren? Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.

 • Schade­verzekering voor werknemers

  De extra dekking 'Schade­verzekering voor werknemers' sluit je af voor de werknemers van je bedrijf en ingeleend personeel. Zij zijn voor deze dekking 'de verzekerden'. Met deze extra dekking verzeker je schade van een werknemer en ingeleend personeel door een ongeval dat tijdens werktijd of een andere activiteit van het bedrijf gebeurt. Ook schade door een ongeval tijdens woon-werkverkeer is verzekerd. De verzekerden kunnen alleen een beroep op deze dekking doen, als je bedrijf niet aansprakelijk is voor hun schade op grond van 7:658 BW.

  Lees meer over de extra dekking Schade­verzekering voor werknemers, het eigen risico bij deze extra dekking en wat er wel en niet verzekerd is met deze extra dekking. Wil je de extra dekking Schade­verzekering voor werknemers meeverzekeren? Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.

Verzekeringskaart

Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering

De verzekeringskaart helpt je de ­verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.

Tips

Handig om te weten

 • Pakketkorting

  Deze verzekering is onderdeel van het Bedrijven Totaalplan. Het aantal verschillende verzekeringen dat je hebt, bepaalt de hoogte van de pakketkorting:

  Aantal verschillende verzekeringen Korting
  Vanaf 2 verzekeringen 2%
  Vanaf 3 verzekeringen 5%
  Vanaf 4 verzekeringen 8%
  Vanaf 5 verzekeringen 10%
  Vanaf 8 verzekeringen of meer 12%

  De korting geldt voor alle lopende verzekeringen binnen het pakket.

 • Voor­waarden

­Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering

Aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan derden verzekerd, maatwerk mogelijk, wereld­dekking (met uitzondering van USA/Canada).