Claim indienen op je AOV

Het zal je maar gebeuren: je wordt ziek en kunt daardoor je werk niet meer uitvoeren. Gelukkig heb je je inkomen verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Maar als je arbeidsongeschikt bent, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer gezond aan het werk. Reaal helpt je daarbij. Hoe? Bekijk het filmpje.

 • Claim indienen

  Voor een snelle behandeling van je claim, maakt Reaal gebruik van MijnAOV Claims. Het Claimsproces in het kort:

  • Jij of je financieel adviseur meldt jouw arbeids­ongeschiktheid bij Reaal. Dit kan per:
   • Telefoon op nummer 020 – 543 67 20
   • E-mail
  • Een claimadviseur belt je binnen 1 werkdag na ontvangst van je melding. In dit gesprek vraagt hij wat de reden is van je arbeids­ongeschiktheid. Met deze informatie plannen wij een vervolggesprek in over onder andere:
   • je verzekering en de spelregels
   • je werk
   • je mogelijkheden en beperkingen
   • je uitkering
  • De claimadviseur geeft binnen 4 weken na ontvangst van je melding aan of we je arbeids­ongeschikt achten en hoeveel.
  • De claimadviseur houdt regelmatig contact met je om te horen hoe het met je gaat. Hij bespreekt de ontwikkelingen in je werk.

  Maak je je ergens zorgen over? Bel de claimadviseur. Hij helpt je graag.

 • Wat zijn je verplichtingen bij arbeids­ongeschiktheid?

  Als je arbeids­ongeschikt wordt, ben je onder andere verplicht om:

  • Je direct onder medische behandeling te stellen en te blijven.
  • Al het mogelijke te doen wat een spoedig herstel bevordert en alles na te laten wat de genezing en het herstel kan belemmeren of vertragen.
  • Alle relevante informatie en gegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de mate van arbeids­ongeschiktheid.
  • Een wijziging in je arbeids­ongeschiktheid of een (gedeeltelijke) werkhervatting direct te melden (ook tijdens de eigenrisico­termijn).
  • Vooraf te bespreken met de claimbehandelaar dat je naar het buitenland wilt gaan, bijvoorbeeld vanwege vakantie.

  In je polisvoor­waarden vind je alle verplichtingen terug.

 • Wanneer hoor je hoe hoog je definitieve uitkerings­percentage is?

  Het voorlopige toegekende uitkerings­percentage kan nog wijzigen op basis van opgevraagde gegevens of onderzoeksresultaten. Je claimbehandelaar zal je in de meeste gevallen vóór de eerste uitkering verder informeren over de definitieve toekenning van je claim.

 • Wanneer ontvang je je uitkering?

  Je ontvangt de eerste uitkering na de definitieve toekenning van de claim en het verstrijken van de eigenrisicoperiode. Wij betalen de uitkering aan het eind van elke maand.

 • Re-integratie samen met jou

  Reaal heeft meer dan 25 jaar ervaring met arbeids­ongeschiktheid en re-integratie. Reaal helpt je met re-integreren.

  Reaal biedt je een team van gespecialiseerde professionals die samen met jou een persoonlijk re-integratieprogramma opstellen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

  • Herscholing
  • Aanpassing van je werkplek
  • Een beroepskeuzetest
  • Het inschakelen van een conflictbemiddelaar

  In bepaalde gevallen schakelt Reaal gespecialiseerde bureaus hiervoor in. Zo wordt je optimaal begeleid bij je re-integratie.

  Meer informatie over je arbeids­ongeschiktheidsmelding lees je in de Brochure 
  'Arbeids­ongeschikt, en dan?'