SNS Spaarbewust­fonds

SNS Spaarbewust­fonds belegt: gespreid over twee beleggings­fondsen. Deze beleggings­fondsen zijn sub­fondsen van ASN Beleggings­fondsen N.V. SNS Spaarbewust­fonds belegt:

  • 50% in het ASN Aandelen­fonds;
  • 50% in het ASN Obligatie­fonds.

Deze weging kan binnen een bandbreedte van 5% worden aangepast. Dit hangt af van verwachte marktontwikkelingen. Het beleggingsbeleid heeft als doel het behalen van een rendement dat tenminste gelijk is aan de samengestelde benchmark.

ASN Bank (waar de ASN beleggings­fondsen toe behoren) is de grootste duurzame bank van Nederland. ASN Bank draagt bij aan het bevorderen van een duurzame samenleving. ASN beleggings­fondsen investeren bijvoorbeeld niet in kinderarbeid of onnodig dierenleed. Voor de selectie van bedrijven en andere organisaties waarin ASN beleggings­fondsen belegt, zijn bijzondere beleggingscriteria ontwikkeld. Een beschrijving hiervan is te vinden in het prospectus van ASN Beleggings­fondsen.

ASN Aandelen­fonds belegt voornamelijk in goed verhandelbare (certificaten van) aandelen van (middel)grote ondernemingen, die zijn genoteerd aan officiële gereglementeerde effectenbeurzen wereldwijd. Daarnaast kan er worden belegd in aan aandelen gerelateerde producten. Beleggingen in niet-beursgenoteerde effecten zijn toegestaan tot een maximum van 5% van het vermogen.

ASN Obligatie­fonds belegt vooral in obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen (waaronder deposito's, geldmarktinstrumenten en commercial paper (kortlopende obligaties). Deze schuldbewijzen zijn genoteerd aan officiële gereglementeerde effectenbeurzen wereldwijd. De obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen waarin het fonds belegt, zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit (zogenoemde 'investment grade beleggingen'). Voor de bepaling van de kwaliteit van de debiteuren maakt het fonds gebruik van ratingbureaus zoals Standard & Poor's of Moody's. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden wanneer de markt hiertoe aanleiding geeft.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.