Reaal PP Internationaal Index fonds

Reaal PP Internationaal Index fonds belegt uitsluitend in Reaal Verantwoorde Wereld Indexpool. Reaal Verantwoorde Wereld Indexpool belegt uitsluitend in de Actiam Responsible Index Funds Equity (ARIFE) Europa, Noord Amerika en Pacific. Dit zijn aandelen fondsen die de index volgen. De verdeling over deze drie fondsen is gelijk aan de weging van de drie regio's in de benchmark van de Reaal Verantwoorde Wereld Indexpool.

De benchmark is de Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Standard Index. De beheerder voert een passief beleggingsbeleid door de index zo goed mogelijk te volgen. De beheerder wijkt alleen actief af van de benchmark om uitvoering te geven aan het ESG beleid. Tijdelijk kan Reaal Verantwoorde Wereld Indexpool liquiditeiten aanhouden.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.